PSU Near-Regular Texture Database

PSU NRTDB

Trang chủ / Recurring Patterns

Ngày khởi tạo

2021 (26)
Tháng Năm (11) Tháng Tám (2) Tháng Chín (7) Tháng Mười (5) Tháng Mười Một (1)
2019 (3)
Tháng Sáu (2) Tháng Mười (1)
2018 (24)
Tháng Giêng (1) Tháng Tư (2) Tháng Năm (18) Tháng Sáu (3)
2017 (9)
Tháng Giêng (1) Tháng Ba (3) Tháng Tư (2) Tháng Mười (1) Tháng Mười Một (2)
2016 (3)
Tháng Bảy (3)
2015 (1)
Tháng Chín (1)
2010 (8)
Tháng Giêng (1) Tháng Sáu (1) Tháng Bảy (1) Tháng Chín (1) Tháng Mười Một (4)
2007 (1)
Tháng Mười Một (1)