PSU Near-Regular Texture Database

PSU NRTDB

Trang chủ

Ngày khởi tạo

2015 (8)
Tháng Giêng (8)
2014 (18)
Tháng Giêng (8) Tháng Năm (10)
2013 (9)
Tháng Ba (1) Tháng Tư (1) Tháng Bảy (1) Tháng Tám (2) Tháng Mười (2) Tháng Mười Một (1) Tháng Mười Hai (1)
2012 (59)
Tháng Năm (1) Tháng Tám (1) Tháng Chín (56) Tháng Mười Hai (1)
2011 (8)
Tháng Giêng (2) Tháng Bảy (3) Tháng Chín (2) Tháng Mười (1)
2010 (14)
Tháng Giêng (1) Tháng Năm (2) Tháng Sáu (1) Tháng Bảy (2) Tháng Chín (3) Tháng Mười Một (4) Tháng Mười Hai (1)
2009 (28)
Tháng Giêng (13) Tháng Hai (15)
2008 (26)
Tháng Giêng (3) Tháng Ba (7) Tháng Tư (1) Tháng Năm (1) Tháng Sáu (1) Tháng Bảy (5) Tháng Tám (1) Tháng Chín (1) Tháng Mười (1) Tháng Mười Một (4) Tháng Mười Hai (1)
2007 (62)
Tháng Giêng (4) Tháng Hai (1) Tháng Ba (1) Tháng Tư (13) Tháng Năm (4) Tháng Sáu (10) Tháng Bảy (4) Tháng Tám (6) Tháng Chín (16) Tháng Mười (2) Tháng Mười Một (1)
2006 (283)
Tháng Giêng (4) Tháng Ba (173) Tháng Tư (10) Tháng Năm (13) Tháng Bảy (11) Tháng Tám (4) Tháng Chín (25) Tháng Mười (6) Tháng Mười Một (33) Tháng Mười Hai (4)
2005 (278)
Tháng Giêng (9) Tháng Hai (18) Tháng Ba (36) Tháng Tư (70) Tháng Năm (33) Tháng Sáu (23) Tháng Bảy (9) Tháng Tám (7) Tháng Chín (2) Tháng Mười (7) Tháng Mười Một (63) Tháng Mười Hai (1)
2004 (226)
Tháng Giêng (8) Tháng Hai (5) Tháng Ba (5) Tháng Tư (3) Tháng Năm (9) Tháng Sáu (99) Tháng Bảy (64) Tháng Tám (5) Tháng Chín (16) Tháng Mười (3) Tháng Mười Một (8) Tháng Mười Hai (1)
2003 (155)
Tháng Giêng (1) Tháng Ba (2) Tháng Năm (4) Tháng Sáu (1) Tháng Chín (2) Tháng Mười (19) Tháng Mười Một (120) Tháng Mười Hai (6)
2002 (26)
Tháng Giêng (8) Tháng Hai (4) Tháng Bảy (2) Tháng Chín (6) Tháng Mười (3) Tháng Mười Một (3)
2001 (8)
Tháng Chín (2) Tháng Mười (2) Tháng Mười Một (4)
1980 (1)
Tháng Giêng (1)
0000 (49)
0 (49)