PSU Near-Regular Texture Database

PSU NRTDB

ទំព័រ​ដើម​

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2015 (8)
ខែ​មករា (8)
2014 (18)
ខែ​មករា (8) ខែ​ឧសភា (10)
2013 (9)
ខែ​មិនា (1) ខែ​មេសា (1) ខែ​កក្តដា (1) ខែ​សីហា (2) ខែ​តុលា​ (2) ខែ​វិច្ឆិកា (1) ខែ​ធ្នូ (1)
2012 (59)
ខែ​ឧសភា (1) ខែ​សីហា (1) ខែ​កញ្ញា (56) ខែ​ធ្នូ (1)
2011 (8)
ខែ​មករា (2) ខែ​កក្តដា (3) ខែ​កញ្ញា (2) ខែ​តុលា​ (1)
2010 (14)
ខែ​មករា (1) ខែ​ឧសភា (2) ខែ​​មិថុនា (1) ខែ​កក្តដា (2) ខែ​កញ្ញា (3) ខែ​វិច្ឆិកា (4) ខែ​ធ្នូ (1)
2009 (28)
ខែ​មករា (13) ខែ​កុម្ភះ (15)
2008 (26)
ខែ​មករា (3) ខែ​មិនា (7) ខែ​មេសា (1) ខែ​ឧសភា (1) ខែ​​មិថុនា (1) ខែ​កក្តដា (5) ខែ​សីហា (1) ខែ​កញ្ញា (1) ខែ​តុលា​ (1) ខែ​វិច្ឆិកា (4) ខែ​ធ្នូ (1)
2007 (62)
ខែ​មករា (4) ខែ​កុម្ភះ (1) ខែ​មិនា (1) ខែ​មេសា (13) ខែ​ឧសភា (4) ខែ​​មិថុនា (10) ខែ​កក្តដា (4) ខែ​សីហា (6) ខែ​កញ្ញា (16) ខែ​តុលា​ (2) ខែ​វិច្ឆិកា (1)
2006 (283)
ខែ​មករា (4) ខែ​មិនា (173) ខែ​មេសា (10) ខែ​ឧសភា (13) ខែ​កក្តដា (11) ខែ​សីហា (4) ខែ​កញ្ញា (25) ខែ​តុលា​ (6) ខែ​វិច្ឆិកា (33) ខែ​ធ្នូ (4)
2005 (278)
ខែ​មករា (9) ខែ​កុម្ភះ (18) ខែ​មិនា (36) ខែ​មេសា (70) ខែ​ឧសភា (33) ខែ​​មិថុនា (23) ខែ​កក្តដា (9) ខែ​សីហា (7) ខែ​កញ្ញា (2) ខែ​តុលា​ (7) ខែ​វិច្ឆិកា (63) ខែ​ធ្នូ (1)
2004 (226)
ខែ​មករា (8) ខែ​កុម្ភះ (5) ខែ​មិនា (5) ខែ​មេសា (3) ខែ​ឧសភា (9) ខែ​​មិថុនា (99) ខែ​កក្តដា (64) ខែ​សីហា (5) ខែ​កញ្ញា (16) ខែ​តុលា​ (3) ខែ​វិច្ឆិកា (8) ខែ​ធ្នូ (1)
2003 (155)
ខែ​មករា (1) ខែ​មិនា (2) ខែ​ឧសភា (4) ខែ​​មិថុនា (1) ខែ​កញ្ញា (2) ខែ​តុលា​ (19) ខែ​វិច្ឆិកា (120) ខែ​ធ្នូ (6)
2002 (26)
ខែ​មករា (8) ខែ​កុម្ភះ (4) ខែ​កក្តដា (2) ខែ​កញ្ញា (6) ខែ​តុលា​ (3) ខែ​វិច្ឆិកា (3)
2001 (8)
ខែ​កញ្ញា (2) ខែ​តុលា​ (2) ខែ​វិច្ឆិកា (4)
1980 (1)
ខែ​មករា (1)
0000 (49)
0 (49)